วิสัยทัศน์ :
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 03/08/2564 ขอเชิญผู้บริหารบุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
2 17/10/2563 ข่าวประชาสัมพันธ์
3 17/07/2560 ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในการตรวจราชการและประชุมติดตามความก้าวหน้า
4 17/07/2560 คณะผู้บริหารแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามมติของคณะรัฐมนตรี
5 17/07/2560 วันที่ 27 มีนาคม 2560 15.00 น. นายกษิดิศ วัฒนศัพท์ วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง