วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 2, 3 31/05/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
2 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 30/08/2564 ผศน.2/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
3 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 30/08/2564 ผศน.1/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
4 ประกาศกรมทางหลวง เรื่องการขายทอดตลาด 17/03/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
5 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ 14/12/2561 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ