วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 04/07/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04/07/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
3 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 23/06/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
4 ทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 2, 3 31/05/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
5 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 17/05/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 29/03/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23/03/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
8 ซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2565 060/40/65/11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
9 โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protector) เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์เครือข่ายในภูมิภาคกรมทางหลวง 11/01/2565 ผศน.5/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
10 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 17/11/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
11 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) 17/12/2564 ผศน.4/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
12 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17/09/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
13 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 30/09/2564 ผศน.2/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
14 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 30/09/2564 ผศน.1/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
15 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 19/10/2564 ผศน.3/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
แสดง 1 ถึง 15 จาก 59 รายการ