วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 04/07/2565 7,062.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04/07/2565 70,684.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 23/06/2565 75,823.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2565 31,779.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง 28/06/2565 10,100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 2, 3 31/05/2565 82,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 17/05/2565 4,340,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 29/03/2565 6,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23/03/2565 28,355.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2565 22,855.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protector) เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์เครือข่ายในภูมิภาคกรมทางหลวง 25/01/2565 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. test 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 17/11/2564 17,590.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) 18/01/2565 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17/09/2564 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 70 รายการ