title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2563 23/12/2562 153/35/63/09 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2563 24/12/2562 153/60/63/10 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2563 26/12/2562 153/60/63/07 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 25/12/2562 153/60/63/06 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
20 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง 03/01/2563 16/12/2562 153/30/63/17 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
21 จ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานโครงการฯ ตอน ปากภู - เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 25/12/2562 153/-/63/10(ป.1) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานต่อความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ในโครงการฯ ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 25/12/2562 153/60/63/08(ป.1) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 17/12/2562 153/60/63/06 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 18/12/2562 153/60/63/07 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
25 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 17/12/2562 153/35/รฟ/15/63 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
26 จ้างซ่อมเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 17/12/2562 153/-/63/03 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
27 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 17/12/2562 153/30/63/24 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
28 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 17/12/2562 153/30/63/23 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
29 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 17/12/2562 153/30/63/22 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
30 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 17/12/2562 153/30/63/21 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 16 ถึง 30 จาก 93 รายการ