title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 82-6113-14-7 งานเงินทุนฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 153/-/63/49 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
17 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9121-13-5 งานเงินทุนฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 153/-/63/48 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
18 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6211-17-7 งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 153/-/63/46 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
19 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 31-6218-95-2 งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 153/-/63/47 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
20 วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 153/30/63/165 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
21 วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 153/30/63/164 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
22 วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 153/30/63/163 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
23 วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 153/30/63/162 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
24 วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 153/30/63/161 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
25 วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 153/30/63/159 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
26 วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 153/30/63/158 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
27 วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 153/30/63/157 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
28 วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 153/30/63/156 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
29 วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 153/30/63/155 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2563 153/60/63/65 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 16 ถึง 30 จาก 583 รายการ