title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 04/04/2562 153/40/62/23 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
317 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 05/04/2562 153/40/62/18 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
318 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 04/04/2562 153/40/62/29 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
319 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ โครงการฯ บุ่งน้ำเต้า ช่วงที่ 2 04/04/2562 153/60/63บ2 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
320 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้โครงการฯ บุ่งน้ำเต้า ช่วงที่ 1 04/04/2562 153/60/64บ1 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
321 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 29/03/2562 153/35/62/21 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
322 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 04/04/2562 153/40/62/25 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
323 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 29/03/2562 153/35/62/27 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
324 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 1 02/04/2562 153/60/62/22 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
325 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอนวังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 01/04/2562 153/60/62/28 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
326 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอนวังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 01/04/2562 153/60/62/22 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
327 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้กับฝ่ายก่อสร้าง 02/04/2562 153/-/62/20 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
328 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการฯ บุ่งน้ำเต้า ช่วงที่2 02/04/2562 153/60/60/บ.2 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
329 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 9 รายการ 01/04/2562 คค 06114.2/ท.3/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
330 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการฯ บุ่งน้ำเต้าช่วงที่ 1 27/03/2562 153/60/62/58(บ.1) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 316 ถึง 330 จาก 386 รายการ