title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
316 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201ตอน วังสำราญ - วังสะพุง ช่วงที่ 2 18/03/2562 04/03/2562 153/35/62/19 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
317 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2562 11/03/2562 153/40/62/49 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
318 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 11/03/2562 02/11/2561 153/60/62/3 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
319 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2562 30/10/2561 153/35/62/2 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
320 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2562 16/10/2561 153/35/62/1 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
321 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2562 22/02/2562 153/35/62/13 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
322 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2562 15/02/2562 153/40/62/12 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
323 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2562 13/02/2562 153/35/62/11 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
324 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ช่วงที่ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2562 01/02/2562 153/35/62/10 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
325 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากาภู - เชียงคาน ช่วงที่ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2562 18/01/2562 153/35/62/9 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
326 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2562 07/01/2562 153/35/62/8 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2562 07/01/2562 153/40/62/7 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
328 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2562 19/12/2561 153/35/62/6 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
329 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ช่วงที่ 1 08/03/2562 07/12/2561 153/35/62/5 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
330 งานซื้อคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีต C30 จำนวน 1,500 ลบ.ม. เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา ระหว่าง กม.150+500 - กม.154+000 รวมระยะทาง 3.500 กม. 20/03/2562 20/03/2562 คค 06114.2/eb.63/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 316 ถึง 330 จาก 340 รายการ