title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
331 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เพื่อใช้งานโครงการฯ บุ่งน้ำเต้า ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2562 05/03/2562 153/-/62/17(บ.2) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
332 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เพื่อใช้งานโครงการฯ บุ่งน้ำเต้า ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2562 05/03/2562 153/-/62/18(บ.1) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
333 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการฯ บุ่งน้ำเต้า ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2562 05/03/2562 153/60/62/48(บ.1) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
334 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เพื่อใช้งานโครงการฯ บุ่งน้ำเต้า ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2562 05/03/2562 153/60/62/48(บ.1) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
335 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2562 28/11/2561 153/35/62/4 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
336 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2562 09/11/2561 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
337 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2562 30/10/2561 153/35/62/2 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
338 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2562 16/10/2561 153/35/62/1 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
339 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้โครงการฯ บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 2 05/03/2562 04/03/2562 153/60/62/47(บ.2) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
340 งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส จำนวน 5 หลัง ตามแบบที่ A-01 ถึง A-16 S-01 ถึง S-07 E-01 ถึง E-02 และ SN-01 ถึง SN-02 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ปริมาณงาน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ที่ กม.365+500 ขวาทาง 22/03/2562 22/03/2562 คค 06114.2/eb.61/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 331 ถึง 340 จาก 340 รายการ