title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาดำเนินกการ SHOULDER RETAINER ปริมาณงาน 1 PS. (7,000 เมตร) เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา 04/03/2563 คค 06114.2/คล.1/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
32 ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 คค 06114.2/ท.3/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
33 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 24/01/2563 คค 06114.2/ท.1/2563 ลว. 23 ธันวาคม 2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
34 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 2) 03/03/2563 คค 06114.2/eb.12/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
35 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 03/03/2563 คค 06114.2/eb.11/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
36 งานจ้างเหมาดำเนินการขูดไสผิวทางเดิม จำนวน 38,100 ตร.ม. เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 2) 27/02/2563 คค 06114.2/eb.9/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
37 งานจ้างเหมาดำเนินการขูดไสผิวทางเดิม จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวง 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 27/02/2563 คค 06114.2/eb.10/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
38 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง Crushed Rock Soil Aggregate Type Base จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 06/03/2563 คค 06114.2/eb.13/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
39 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง Crushed Rock Soil Aggregate Type Base จำนวน 22,500 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 2) 06/03/2563 คค 06114.2/eb.14/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
40 ผลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 12 รายการ 22/01/2563 คค 06114.2/ท.2/2563 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
41 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 11/02/2563 คค 06114.2/eb.5/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
42 ผลการขายครุภัณฑ์เครื่องมือโรงงานชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 ตามบันทึกที่ ศ.สท.หล่มสัก 1.3/10 ลว. 10 ม.ค. 63 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
43 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 1) 18/02/2563 คค 06114.2/eb.6/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
44 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 2) 19/02/2563 คค 06114.2/eb.8/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
45 ผลการขายแบตเตอรี่ชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 52 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2563 ตามบันทึกที่ ศ.สท.หล่มสัก 1.3/758 ลว. 25 ธ.ค. 2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 31 ถึง 45 จาก 386 รายการ