title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานพัสดุและสัญญา 05/09/2562 02/09/2562 153/40/62/168 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
32 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้งานปรับซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารโรงงาน ศูนย์สร้างทางหล่มสัก 05/09/2562 02/09/2562 153/45/62/171 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
33 ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อสำรองจ่ายให้กับเครื่องจักร 05/09/2562 02/09/2562 153/35/62/167 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 05/09/2562 29/08/2562 153/60/62/58 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 05/09/2562 29/08/2562 153/60/62/48 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 2 05/09/2562 19/08/2562 153/60/62/41 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 1 30/08/2562 27/08/2562 153/60/62/40 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 30/08/2562 19/08/2562 153/60/62/57 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 30/08/2562 19/08/2562 153/60/62/47 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 30/08/2562 19/08/2562 153/60/62/48 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา 30/08/2562 15/07/2562 153/60/รฟ/29/62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 1 29/08/2562 16/08/2562 153/60/62/39 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
43 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้งานภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 29/08/2562 26/08/2562 153/20/62/166 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
44 จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 29/08/2562 26/08/2562 153/-/62/38 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
45 ยกเลิกการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 26/08/2562 26/08/2562 คค 06114.2/ท.7/2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 31 ถึง 45 จาก 340 รายการ