title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งาน Barrier Curb and Gutter โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 08/08/2562 30/07/2562 153/60/62/142(ป.1) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 1 08/08/2562 26/07/2562 153/40/62/38 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 2 08/08/2562 18/07/2562 153/60/62/36 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
79 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เพื่อสำรองจ่ายให้เครื่องตัดหญ้า ภายในศูนย์ฯ หล่มสัก 08/08/2562 05/08/2562 153/35/62/146 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 08/08/2562 30/07/2562 153/60/62/45 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 2 08/08/2562 22/07/2562 153/60/62/38 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 1 05/08/2562 19/07/2562 153/60/62/36 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 05/08/2562 23/07/2562 153/60/62/29 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 05/08/2562 19/07/2562 153/60/62/28 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
85 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,177 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 05/08/2562 24/07/2562 153/35/62/55 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาด โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 05/08/2562 31/07/2562 153/60/62/143(ว.2) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานสารบรรณ 05/08/2562 31/07/2562 153/40/62/144 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งาน Barrire Curb and Gutter โครงการก่อสร้างทางหลวงเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 05/08/2562 30/07/2562 153/60/62/142(ป.1) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานสารบรรณ 05/08/2562 30/07/2562 153/40/62/141 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 1 02/08/2562 26/07/2562 153/40/62/38 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 76 ถึง 90 จาก 340 รายการ