title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,807 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 05/09/2562 153/35/62/34 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานพัสดุและสัญญา 02/09/2562 153/40/62/168 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
78 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้งานปรับซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารโรงงาน ศูนย์สร้างทางหล่มสัก 02/09/2562 153/45/62/171 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
79 ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อสำรองจ่ายให้กับเครื่องจักร 02/09/2562 153/35/62/167 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 29/08/2562 153/60/62/58 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 29/08/2562 153/60/62/48 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 2 19/08/2562 153/60/62/41 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 1 27/08/2562 153/60/62/40 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 19/08/2562 153/60/62/57 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 19/08/2562 153/60/62/47 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 19/08/2562 153/60/62/48 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา 15/07/2562 153/60/รฟ/29/62 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 1 16/08/2562 153/60/62/39 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
89 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้งานภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 26/08/2562 153/20/62/166 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
90 จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก 26/08/2562 153/-/62/38 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 76 ถึง 90 จาก 386 รายการ