title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้งานหน่วยบริเวณ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก 13/08/2562 153/50/62/154 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานหน่วยบริเวณ 13/08/2562 153/40/62/153 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานขอบคันหินรางตื้น โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 13/08/2562 153/60/62/151(ป.2) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 06/08/2562 153/60/62/47 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 13/08/2562 153/40/62/46 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 06/08/2562 153/60/62/45 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 13/08/2562 153/60/62/56 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 09/08/2562 153/60/62/31 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 2 01/08/2562 153/40/62/40 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 05/08/2562 153/40/62/46 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
116 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,040 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 05/08/2562 153/35/62/30 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานอำนวยความปลอดภัยในการจัดการจราจร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 09/08/2562 153/60/62/150(ป.1) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานราวกันอันตราย โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 2 08/08/2562 153/60/62/149(บ.2) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งาน Barrier Curb and Cutter โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 07/08/2562 153/60/62/148(ว.1) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งาน Barrier Curb and Gutter โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 06/08/2562 153/60/62/147(ป.2) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 106 ถึง 120 จาก 386 รายการ