title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) ประกาศเลขที่ คค 06114.2/ท.5/2562 ลว. 30 เม.ย. 62 30/04/2562 30/04/2562 คค 06114.2/ท.5/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
17 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนน 17 รายการ 26/04/2562 26/04/2562 คค 06114.2/ท.4/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
18 งานซื้อวัสดุก่อสร้างคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.ปริมาณงาน 500 ลบ.ม. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บุ่งนำ้เต้า - สักหลง (ช่วงที่ 1) 24/04/2562 24/04/2562 คค 06114.2/eb.(ซ)66/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
19 งานจ้างผลิตและขนส่ง CABLE TROUGH (ONLY TROUGH) ปริมาณงาน 7,000 เมตร เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา 03/04/2562 03/04/2562 คค 06114.2/eb.64/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
20 งานจ้างเหมาดำเนินการ SHOULDER RETAINER ปริมาณงาน 1 PS. เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา 09/04/2562 09/04/2562 คค 06114.2/eb.65/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
21 งานซื้อคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีต C30 จำนวน 1,500 ลบ.ม. เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา ระหว่าง กม.150+500 - กม.154+000 รวมระยะทาง 3.500 กม. 07/03/2562 07/03/2562 คค 06114.2/eb.63/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
22 งานจ้างผลิตและขนส่ง SAND FILL ปริมาณงาน 4,550 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา ระหว่าง กม.150+500 - กม.154+000 รวมระยะทาง 3.500 กม. 07/03/2562 07/03/2562 คค 06114.2/eb.62/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
23 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก 07/03/2562 07/03/2562 คค 06114.2/ท.3/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
24 งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน ชำนาญการ จำนวน 5 หลัง ตามแบบที่ A-01 ถึง A-12 S-01 ถึง S-14 E-01 ถึง E-03 SN-01 ถึง SN-08 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ปริมาณงาน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ที่ กม.365+500 ขวาทาง 04/03/2562 04/03/2562 คค 06114.2/eb.60/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
25 งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส จำนวน 5 หลัง ตามแบบที่ A-01 ถึง A-16 S-01 ถึง S-07 E-01 ถึง E-02 และ SN-01 ถึง SN-02 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ปริมาณงาน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ที่ กม.365+500 ขวาทาง 04/03/2562 04/03/2562 คค 06114.2/eb.61/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 16 ถึง 25 จาก 25 รายการ