title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 16/04/2563 คค 06114.2/eb.35/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
17 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ปริมาณงาน 940 เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 16/04/2563 คค 06114.2/eb.36/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
18 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 16/04/2563 คค 06114.2/eb.34/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
19 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) ระหว่าง กม.112+200 - กม.114+000 รวมระยะทาง 1.800 กิโลเมตร 10/04/2563 คค 06114.2/eb.28/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
20 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 1) ระหว่าง กม.110+100 - กม.112+200 รวมระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 10/04/2563 คค 06114.2/eb.27/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
21 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 07/04/2563 คค 06114.2/eb.23/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
22 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 07/04/2563 คค 06114.2/eb.25/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
23 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 2) 07/04/2563 คค 06114.2/eb.26/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
24 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 07/04/2563 คค 06114.2/eb.24/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
25 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 1) 30/03/2563 คค 06114.2/eb.22/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
26 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 1) 17/03/2563 คค 06114.2/eb.18/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
27 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 17/03/2563 คค 06114.2/eb.19/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
28 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 25/03/2563 คค 06114.2/eb.21/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
29 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 27/02/2563 คค 06114.2/eb.15/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
30 งานจ้างก่อสร้างทาง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 2) 27/02/2563 คค 06114.2/eb.17/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 16 ถึง 30 จาก 69 รายการ