title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 11/07/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 5 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 30/05/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานซื้อวัสดุก่อสร้างเหล็กเส้นกลม จำนวน 54,077 เส้น เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 24/04/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานซื้อวัสดุก่อสร้างคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.ปริมาณงาน 500 ลบ.ม. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บุ่งนำ้เต้า - สักหลง (ช่วงที่ 1) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 23/04/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาทำการจัดหาและขนส่ง SAND FILLING ปริมาณงาน 4,550 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 19/04/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาทำการจัดหาและขนส่ง SAND FILL ปริมาณงาน 4,550 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 26/03/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ชำนาญงาน ชำนาญการ จำนวน 5 หลัง ตามแบบที่ A-01 ถึง A-12,S-01 ถึง S-14, E-01 ถึง E-03 และ SN-01 ถึง SN-08 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ปริมาณงาน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน นำ้ดุก - ห้วยซำมะคาว ที่ กม.365+500 ขวาทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 22/03/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างผลิตและขนส่ง CABLE TROUGH (ONLY TROUGH) ปริมาณงาน 7,000 เมตร เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 18/03/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาดำเนินการ SHOULDER RETAINER ปริมาณงาน 1 PS. เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 07/03/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างผลิตและขนส่ง SAND FILL ปริมาณงาน 4,550 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา ระหว่าง กม.150+500 - กม.154+000 รวมระยะทาง 3.500 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 07/03/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างผลิตและขนส่ง SAND FILL ปริมาณงาน 4,550 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา ระหว่าง กม.150+500 - กม.154+000 รวมระยะทาง 3.500 กม. ยกเลิกแผน
แสดง 11 ถึง 20 จาก 26 รายการ