f
title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 9 รายการ 04/09/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 9 รายการ 09/08/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ 09/02/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) จำนวน 49 รายการ 06/02/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ผลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 13 รายการ 26/01/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ 12/01/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) จำนวน 49 รายการ 11/01/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 13 รายการ 04/01/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ผลการขายทอดตลาดอาคารบ้านพักอาศัยเลขที่ 1530013 และ 1530014 จำนวน 2 หลัง 16/08/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักอาศัยเลขที่ 1530013 และ 1530014 จำนวน 2 หลัง 21/07/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 6 รายการ 07/06/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 6 รายการ 09/05/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) จำนวน ๕๐ รายการ 19/01/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ผลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 14 รายการ 21/01/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) จำนวน ๕๐ รายการ 24/12/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 54 รายการ