title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
แนวทางการดำเนินการบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 2331
ลงวันที่ 21/11/2561

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
? นายสมหวัง อนุสรณ์ (รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก) ได้มอบหมายให้นางณัฐรดา กุลดิลก ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ทางขึ้นภูทับเบิก) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์


'