title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
การประชุม Workshop ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ร่วมกับฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ลงวันที่ 30/05/2562

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562  นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก เป็นประธานในการประชุม Workshop ฝ่ายสำรวจและออกแบบ  ร่วมกับฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง ณ สำนักงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง กม.102+700 บ.เอราวัณ ต.ผาอินแปลง อ.เอราวัณ จังหวัดเลย

 

'