title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
ลงวันที่ 10/06/2562

ด้วยศูนย์สร้างทางหล่มสัก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทดสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
71 ดาวน์โหลด

'