title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 28/04/2563 คค 06114.2/eb.39/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
2 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ 29/04/2563 คค 06114.2/eb.41/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
3 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 16/04/2563 คค 06114.2/eb.25/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
4 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 1) 30/03/2563 คค 06114.2/eb.18/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
5 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 30/03/2563 คค 06114.2/eb.19/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
6 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 03/04/2563 คค 06114.2/eb.21/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
7 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 18/02/2563 คค 06114.2/eb.7/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
8 งานจ้างเหมาดำเนินการ SHOULDER RETAINER ปริมาณงาน 7,000 เมตร เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย 16/01/2563 คค 06114.2/eb.1/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
9 งานจ้างเหมาดำเนินการ SHOULDER RETAINER ปริมาณงาน 1 PS. เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา 08/05/2562 คค 06114.2/eb.65/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
10 งานจ้างผลิตและขนส่ง SAND FILL ปริมาณงาน 4,550 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา ระหว่าง กม.150+500 - กม.154+000 รวมระยะทาง 3.500 กม. 20/03/2562 คค 06114.2/eb.62/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
11 งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน ชำนาญการ จำนวน 5 หลัง ตามแบบที่ A-01 ถึง A-12 S-01 ถึง S-14 E-01 ถึง E-03 SN-01 ถึง SN-08 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ปริมาณงาน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ที่ กม.365+500 ขวาทาง 15/03/2562 คค 06114.2/eb.60/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ