title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 08/01/2563 153/40/63/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
2 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 08/01/2563 153/35/63/07 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเสษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงกม.150+500-กม.154+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 24/12/2562 153/60/รฟ/17/63 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายกการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสิมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 16/12/2562 153/60/รฟ/14/63 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
5 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 07/01/2563 153/35/63/08 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 08/01/2563 153/40/63/09 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
7 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 08/01/2563 153/35/63/11 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2563 08/01/2563 153/60/63/10 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2563 08/01/2563 153/40/63/09 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2563 08/01/2563 153/60/63/12 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2563 08/01/2563 153/40/63/13 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
12 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2563 24/12/2562 153/35/63/08 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2563 06/01/2563 153/60/63/06 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
14 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2563 18/12/2562 153/35/63/05 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2563 23/12/2562 153/60/63/08 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 93 รายการ