f
title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1-2 ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2565 (เพิ่มเติม) 31/05/2565 - ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
2 การจัดซื้อจัดจ้างงานเงินทุนฯ ประจำไตรมาส 1-2 ระหว่างเดือน ต.ค.2564 ถึงเดือน มี.ค.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2565 - ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 23/05/2565 - ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2323 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ ระหว่าง กม.0+800 - กม.1+200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2563 153/60/63/100 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.112+200 - กม.114+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2563 153/60/63/101(ว.2) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.71+000 - กม.76+250 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2563 153/60/63/99(อ) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการฯ สาย 210 วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 153/60/63/73 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
8 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2563 153/35/63/78 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
9 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,919 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 153/35/63/60 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.71+000 - กม.76+250 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 153/60/63/98(อ) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0502 ตอน บ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า ระหว่าง กม.231+900 - กม.232+650 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 153/60/63/97 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.71+000 - กม.76+250 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 153/60/63/96(อ) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2323 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ ระหว่าง กม.0+800 - กม.1+200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 153/60/63/95 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
14 ซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 4,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2563 153/35/รฟ/41/63 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2563 153/60/63/42 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 626 รายการ