title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ควบคุม 0502 ตอน บ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 153/60/63/67 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ควบคุม 0502 ตอน บ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 153/60/63/66 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
3 ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อสำรองจ่ายให้กับครื่องจักรฯ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ควบคุม 0502 ตอน วังชมภู-บ้านโตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 153/35/63/63 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
4 ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อสำรองจ่ายให้กับครื่องจักรฯ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ควบคุม 0502 ตอน บ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า 01/07/2563 153/35/63/64 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0502 วังชมภู-บ้านโตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 153/60/63/65 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
6 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,171 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 153/35/63/53 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 153/60/63/62(อ) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
8 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2563 153/35/63/64 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2563 153/40/63/34 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
10 จ้างเหมาดำเนินการผลิตและติดตั้งงานราวกั้นอันตราย W-Beam หนา 3.2 มม. เพื่อใช้งานโครงการทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2563 153/-/63/30(อ) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2563 153/60/63/61(อ) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนของเดิมที่ชำรุดรอบบริเวณศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2563 153/45/63/59 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
13 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2563 153/35/63/31 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2563 153/60/63/54 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
15 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,171 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 153/35/63/53 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 513 รายการ