title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 16/01/2563 16/01/2563 คค 06114.2/eb./2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
2 ผลการขายครุภัณฑ์เครื่องมือโรงงานชำรุด (งานนอกเงินทุนฯป จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 16/01/2563 ตามบันทึกที่ ศ.สท.หล่มสัก 1.3/10 ลว. 7 ม.ค. 63 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
3 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 1) 16/01/2563 16/01/2563 คค 06114.2/eb./2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
4 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 16/01/2563 16/01/2563 คค 06114.2/eb./2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
5 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 2) 14/01/2563 14/01/2563 คค 06114.2/eb./2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
6 งานจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน 2 ขนาด จำนวนรวม 1,255 เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 26/12/2562 26/12/2562 คค 06114.2/eb.4/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
7 งานจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน 2 ขนาด จำนวนรวม 340 เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 2) 26/12/2562 26/12/2562 คค 06114.2/eb.3/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
8 งานจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน 2 ขนาด จำนวนรวม 470 เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 26/12/2562 26/12/2562 คค 06114.2/eb.2/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
9 งานจ้างเหมาดำเนินการ SHOULDER RETAINER ปริมาณงาน 7,000 เมตร เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย 11/12/2562 11/12/2562 คค 06114.2/eb.1/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
10 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562 29/11/2562 153/35/63/02 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
11 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 18 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา 30/10/2562 02/10/2562 153/60/รฟ/02/63 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย W-Beam Guardrail thickness หนา 3.2 มม. ปริมาณงาน 744 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 11/07/2562 11/07/2562 คค 06114.2/eb.70/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
13 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 4 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง 11/07/2562 11/07/2562 คค 06114.2/eb.69/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
14 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 5 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน 11/07/2562 11/07/2562 คค 06114.2/eb.68/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
15 งานซื้อวัสดุก่อสร้างเหล็กเส้นกลม จำนวน 54,077 เส้น เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา 30/05/2562 30/05/2562 คค 06114.2/eb.67/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ