f
title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานซื้อคอนกรีตสำเร็จรูป จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นำ้อ้อม - หนองบัวระเหว 07/04/2565 คค 06114.2/eb.14/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
2 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นำ้อ้อม - หนองบัวระเหว 30/03/2565 คค 06114.2/eb.13/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
3 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย 18/02/2565 คค 06114.2/eb.9/2565 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
4 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง - หนองนำ้ใส - ปางโก 11/02/2565 คค 06114.2/eb.8/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
5 งานจ้างเหมาดำเนินการขูดไสผิวทางเดิม จำนวน 42,633 ตร.ม. เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย 10/02/2565 คค 06114.2/eb.7/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
6 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นำ้อ้อม - หนองบัวระเหว 01/02/2565 คค 06114.2/eb.6/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
7 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นำ้อ้อม - หนองบัวระเหว 01/02/2565 คค 06114.2/eb.5/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
8 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นำ้อ้อม - หนองบัวระเหว 19/01/2565 คค 06114.2/eb.4/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
9 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง - หนองนำ้ใส - ปางโก 12/01/2565 คค 06114.2/eb.3/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
10 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นำ้อ้อม - หนองบัวระเหว 06/01/2565 คค 06114.2/eb./2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
11 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง - หนองนำ้ใส - ปางโก 23/12/2564 คค 06114.2/eb.2/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
12 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่-ปากห้วย ระหว่าง กม.30+450 - กม.34+950 และ กม.37+950 - กม.38+186 29/11/2564 คค 06114.2/eb.1/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
13 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง - หนองนำ้ใส - ปางโก 02/03/2565 คค 06114.2/eb.10/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
14 งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน บ้านหมี่ - ดงพลับ - ม่วงค่อม 30/04/2564 คค 06114.2/eb.43/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
15 งานซื้อคอนกรีตสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ 30/04/2564 คค 06114.2/eb.42/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 103 รายการ