f
title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.209+750 - กม.211+750 และ กม.217+700 - กม.219+700 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2565 153/35/65/69(น) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
2 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้งานราชการภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2565 153/-/65/25 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
3 จ้างเหมาดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.209+750 - กม.211+750 และ กม.217+700 - กม.219+700 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2565 153/-/65/44 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โครงการฯ สาย 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย 23/06/2565 153/40/65/38 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
5 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย 23/06/2565 153/35/65/37 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการฯ สาย 2115 ตอน โคกใหญ่-ปากห้วย 23/06/2565 153/60/65/36 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานโครงการฯ สาย 2256 ตอน ถนนโค้ง-หนองน้ำใส-ปางโก 23/06/2565 153/40/65/105 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
8 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อใช้งานโครงการฯ สาย 2256 ตอน ถนนโค้ง-หนองน้ำใส-ปางโก 23/06/2565 153/35/65/104 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
9 จ้างซ่อมเครื่องจักร งานเงินทุนฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2565 153/-/65/29 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
10 จ้างซ่อมเครื่องจักร งานเงินทุนฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2565 153/-/65/30 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
11 จ้างซ่อมเครื่องจักร งานเงินทุนฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2565 153/-/65/31 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
12 จ้างซ่อมเครื่องจักร งานเงินทุนฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2565 153/-/65/34 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
13 จ้างซ่อมเครื่องจักร งานเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2565 153/-/65/35 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
14 จ้างซ่อมเครื่องจักร งานเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2565 153/-/65/36 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2565 153/30/65/187 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,913 รายการ