title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 30/04/2563 คค 06114.2/eb.30/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
17 งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 05/05/2563 คค 06114.2/eb.35/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
18 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ปริมาณงาน 940 เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 05/05/2563 คค 06114.2/eb.36/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
19 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 05/05/2563 คค 06114.2/eb.34/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
20 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) ระหว่าง กม.112+200 - กม.114+000 รวมระยะทาง 1.800 กิโลเมตร 27/04/2563 คค 06114.2/eb.28/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
21 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 20/04/2563 คค 06114.2/eb.23/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
22 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 2) 20/04/2563 คค 06114.2/eb.26/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
23 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 20/04/2563 คค 06114.2/eb.24/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
24 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 17/03/2563 คค 06114.2/ท.6/2563 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
25 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 1) 15/04/2563 คค 06114.2/eb.22/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
26 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) 06/03/2563 คค 06114.2/ท.5/2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
27 ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) จำนวน 20 รายการ 24/02/2563 คค 06114.2/ท.4/2563 ลว. 28 ม.ค. 2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
28 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 25/03/2563 คค 06114.2/eb.15/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
29 งานจ้างก่อสร้างทาง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 2) 24/03/2563 คค 06114.2/eb.17/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
30 งานจ้างก่อสร้างทาง จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 24/03/2563 คค 06114.2/eb.16/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 16 ถึง 30 จาก 386 รายการ