f
title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่ - ห้วยใหญ่ (ช่วงที่ 1) 22/12/2563 คค 06114.2/eb.26/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
2 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน-ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ (ช่วงที่ 1) 21/12/2563 คค 06114.2/eb.23/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
3 งานจ้างเหมาดำเนินการงาน Retaining Wall Type 2B ปริมาณงาน 260 เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย (ช่วงที่ 1) 21/12/2563 คค 06114.2/eb.24/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ