f
title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 23/05/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นำ้อ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.209+750 - กม.211+750 และ กม.217+700 - กม.219+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/04/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานซื้อคอนกรีตสำเร็จรูป จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นำ้อ้อม - หนองบัวระเหว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/03/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นำ้อ้อม - หนองบัวระเหว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/03/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นำ้อ้อม - หนองบัวระเหว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 28/03/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง - หนองนำ้ใส - ปางโก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 18/02/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 14/02/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง - หนองนำ้ใส - ปางโก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 14/02/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง - หนองนำ้ใส - ปางโก ยกเลิกแผน
9 14/02/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง-หนองนำ้ใส - ปางโก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 10/02/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาดำเนินการขูดไสผิวทางเดิม จำนวน 42,633 ตร.ม. เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 155 รายการ