title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 16/06/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 7 รายการ ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ควบคุม 0102 ตอน ชนแดน - ดงขุย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/04/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/04/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/04/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 14/04/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานซื้อคอนกรีต สำหรับงานคอนกรีต C30 จำนวน 1,366 ลบ.ม. เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 14/04/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 14/04/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานซื้อคอนกรีต สำหรับงานคอนกรีต C30 จำนวน 1,366 ลบ.ม. เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 13/04/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ปริมาณงาน 416 เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 10/04/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 10/04/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 67 รายการ