title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 21/03/2562 ตรวจงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า - สักหลง ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2
17 21/03/2562 ตรวจงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
18 21/03/2562 ร่วมพิธีลงนามการส่ง - รับมอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
19 25/02/2562 ประชุมหารือการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
20 20/02/2562 นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก ได้เดินทางตรวจงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1, และช่วงที่ 2
21 20/02/2562 นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ พร้อมฝ่ายสำรวจและออกแบบ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจทางหลวงหมายเลข 2195 สายอาฮี-เหมืองแพร่ระหว่างกม.59+257-กม.93+341
22 14/02/2562 ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 10 และตอน 11
23 14/02/2562 ตรวจงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง (ช่วงที่ 1และช่วงที่ 2) ระหว่างกม.106+100-110+100
24 14/02/2562 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอาสาทำบ้านหอยสร้างบ้านปลา
25 14/02/2562 ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รถไฟความเร็วสูง)
26 06/12/2561 ประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
27 03/12/2561 ขอต้อนรับ นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก
28 30/11/2561 แจ้งให้ทุกโครงการก่อสร้างทาง ดำเนินการตรวจสอบป้ายเตือนในระหว่างการก่อสร้างทางให้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
29 28/11/2561 กิจกรรม 5 ส
30 28/11/2561 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้การใช้วัสดุท้องถิ่นในงานออกแบบและก่อสร้างทางหลวง