title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 27/12/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
17 03/12/2562 ประกาศเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
18 20/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป
19 04/11/2562 ประกาศเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562
20 07/10/2562 ประกาศเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
21 03/09/2562 ประกาศเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562
22 03/09/2562 ประกาศเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562
23 01/08/2562 ประกาศเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562
24 01/07/2562 ประกาศเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562
25 28/06/2562 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
26 10/06/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
27 06/06/2562 ประกาศเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562
28 30/05/2562 การประชุม Workshop ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ร่วมกับฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
29 30/05/2562 ประชุมประจำเดือน
30 21/03/2562 ตรวจงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า - สักหลง ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2