title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 21/03/2562 ตรวจงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
32 21/03/2562 ร่วมพิธีลงนามการส่ง - รับมอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
33 25/02/2562 ประชุมหารือการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
34 20/02/2562 นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก ได้เดินทางตรวจงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1, และช่วงที่ 2
35 20/02/2562 นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ พร้อมฝ่ายสำรวจและออกแบบ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจทางหลวงหมายเลข 2195 สายอาฮี-เหมืองแพร่ระหว่างกม.59+257-กม.93+341
36 14/02/2562 ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 10 และตอน 11
37 14/02/2562 ตรวจงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง (ช่วงที่ 1และช่วงที่ 2) ระหว่างกม.106+100-110+100
38 14/02/2562 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอาสาทำบ้านหอยสร้างบ้านปลา
39 14/02/2562 ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รถไฟความเร็วสูง)
40 06/12/2561 ประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
41 03/12/2561 ขอต้อนรับ นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก
42 30/11/2561 แจ้งให้ทุกโครงการก่อสร้างทาง ดำเนินการตรวจสอบป้ายเตือนในระหว่างการก่อสร้างทางให้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
43 28/11/2561 กิจกรรม 5 ส
44 28/11/2561 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้การใช้วัสดุท้องถิ่นในงานออกแบบและก่อสร้างทางหลวง
45 23/11/2561 ข่าวประชาสัมพันธ์