title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
346 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 07/05/2562 455,734.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
347 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 08/05/2562 85,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
348 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 03/05/2562 12,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
349 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 02/05/2562 67,423.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
350 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 29/04/2562 75,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
351 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 1 26/04/2562 460,014.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
352 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 2 29/04/2562 13,202.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
353 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) ประกาศเลขที่ คค 06114.2/ท.5/2562 ลว. 30 เม.ย. 62 30/04/2562 2,612,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
354 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 29/04/2562 45,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
355 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 29/04/2562 46,146.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
356 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 24/04/2562 455,563.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
357 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 24/04/2562 455,563.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
358 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 26/04/2562 43,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
359 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 1 25/04/2562 18,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
360 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนน 17 รายการ 26/04/2562 13,362.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 346 ถึง 360 จาก 456 รายการ