title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
361 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานติดตั้งฝ้าฉาบเรียบห้องถ่ายเอกสาร 23/04/2562 7,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
362 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งาน โครงการฯ บุ่งน้ำเต้า ช่วงที่ 1 24/04/2562 428,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
363 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการฯ บุ่งน้ำเต้า ช่วงที่ 1 23/04/2562 425,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
364 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 24/04/2562 90,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
365 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 23/04/2562 85,912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
366 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 23/04/2562 98,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
367 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานซื้อวัสดุก่อสร้างคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.ปริมาณงาน 500 ลบ.ม. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บุ่งนำ้เต้า - สักหลง (ช่วงที่ 1) 10/05/2562 1,068,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
368 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาทำการจัดหาและขนส่ง SAND FILLING ปริมาณงาน 4,550 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา 10/05/2562 2,388,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
369 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 18/04/2562 451,625.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
370 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 2 17/04/2562 440,668.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
371 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 11/04/2562 450,769.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
372 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาทำการจัดหาและขนส่ง SAND FILL ปริมาณงาน 4,550 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา 19/04/2562 2,388,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
373 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 18/04/2562 82,883.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
374 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ผลการขายเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2562 900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
375 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ผลการขายครุภัณฑ์ชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2562 4,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 361 ถึง 375 จาก 456 รายการ