title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2563 9,649.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2563 45,728.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2563 11,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2562 444,264.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 17,775.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 09/01/2563 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 09/01/2563 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 431,766.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2562 47,268.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2562 445,976.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2562 17,775.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 28,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 89,948.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง 16/12/2562 38,230.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ขายทอ่ดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 12 รายการ 27/12/2562 10,408.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 456 รายการ