title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 82-6113-14-7 งานเงินทุนฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 16,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9121-13-5 งานเงินทุนฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 42,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6211-17-7 งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 31-6218-95-2 งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 7,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 28,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 22,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 26,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 87,558.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 13,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 10,610.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 89,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 67,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 7,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก วัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 49,728.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2563 93,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 997 รายการ