title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2563 83,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 47,770.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2563 87,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 356,609.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 443,698.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานพัสดุและสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 6,352.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563 415,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานพัสดุและสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563 6,690.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 37,762.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2563 356,267.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 26-6008-95-7 งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ 09/06/2563 19,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 25-6471-94-3 งานเงินทุนฯ จำนวน 3 รายการ 09/06/2563 12,970.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9625-14-1 งานเงินทุนฯ 09/06/2563 8,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6110-04-0 งานเงินทุนฯ 09/06/2563 8,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 9 รายการ 09/06/2563 53,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 997 รายการ