title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างผลิตและขนส่งงาน Traffic Control Devices for Highways under Construction ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 133,578.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างผลิตและขนส่งงาน Traffic Control Devices for Highways under Construction ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 133,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทสไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 35,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทสไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 162,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทสไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2562 132,715.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาดำเนินการ SHOULDER RETAINER ปริมาณงาน 7,000 เมตร เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย 16/01/2563 32,137,879.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างผลิตและขนส่งงาน Traffic Contron Devices for Highways under construction ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 09/12/2562 241,202.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างผลิตและขนส่งงาน Traffic Control Devices for Highways under Construction ในโครงการกอสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่1 โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562 241,182.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2562 422,008.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราย-วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2562 67,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562 43,898.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562 53,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562 30,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเจาะจง 28/11/2562 43,898.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562 23,221.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 456 รายการ