title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2563 34,906.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 366,196.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างผลิตและติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ชนิดที่ 1 สำหรับคันหิน จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 18,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างผลิตคานสะพานพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ 07/08/2563 763,763.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2563 12,332.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2563 97,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2563 365,854.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 65,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 98,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 99,086.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง ช่วงที่ 2 กม.112+200 - กม.114+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2563 322,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อสำรองจ่ายให้กับเครื่องจักรในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2323 ตอน ควบคุม 0100 ตอนทางเข้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละเข้าค้อ ระหว่าง กม.0+800 - กม.1+200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2563 363,971.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ผลการขายทอตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ 14/07/2563 620,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 11,433.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.384+407 - กม.387+520 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 394,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 997 รายการ