title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2562 28,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2562 7,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2562 7,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2562 11,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2562 17,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2562 7,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2562 31,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการฯ ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2562 135,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนของเดิมที่ชำรุดรอบบริเวณศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 19/12/2562 19,032.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานโครงการฯ วังสำราญ - วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2562 243,730.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานในโครงการฯ วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2562 143,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้งานสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2562 16,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2562 431,424.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 76,935.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 180,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 456 รายการ